Dokumenty

1.   Certifikát Certifikát jakosti ČSN EN ISO 9001:2001
2.   Živnostenský list Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných.
3.   Živnostenský list Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě.
4.   Živnostenský list Činnosti spojené s pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor v režimu živnosti volné.
5.   Živnostenský list Inženýrská činnost v oblasti stavební a dodávek technologických celků.
6.   Živnostenský list Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení.
7.   Živnostenský list Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízeni.
8.   Živnostenský list Výroba rozvaděčů nízkého napětí.
9.   Živnostenský list Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) kromě činností dle autorského zákona. 
10.   Živnostenský list Výroba cementového zboží v rozsahu: výroba stavebních hmot a dílců
11.   Osvědčení o registraci Finanční úřad v České Lípě, registrace plátce DPH.
12.   Osvědčení o registraci Český metrologický institut,
Předmět registrace: opravy, montáže
Měřící a regulační technika oborů: průtok, tlak, teplo, teplota, elektrické a fyzikálně chemické veličiny.
13.   Oprávnění Institut technické inspekce, oprávnění k:
- montáži elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
- výrobě rozvaděčů dodavatelským způsobem
v rozsahu:
- vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1000V v objektech třídy A a B
- výroba rozvaděčo do 1000V
13.   Výpis Výpis z obchodního rejstříku.

PROCON-CL,  a.s.,  Jižní 2140,  470 01 Česká Lípa,  Tel/Fax:  487823277,  487823672,  E - mail: procon@clnet.cz