5. 3. VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKY - Výpal keramiky Karlovy Vary 

5. 3. 1. Výpal keramiky Karlovy Vary 97

Trendy v řízení a konstrukci pecí pro keramický průmysl:  

Ing. Milan Landa 
PROCON-CZECH, s.r.o., Česká Lípa, ČR 
Ing. Josef Zeitler 
TEPLOTECHNA Průmyslové pece s.r.o., Olomouc, ČR 

1. Využití vláknitých vyzdívek při stavbě tunelových pecí: 

Úvod: 
Celovláknité vyzdívky našly již před delší dobou uplatnění při konstrukci periodicky pracujících, zejména komorových pecí. Využívají se tu v plné míře jejich význačné vlastnosti, jako je nízká objemová hmotnost a s ní spojená malá schopnost akumulace tepla. Naopk u kontinuálně pracujících pecí, například tunelových, nebyly dosud tyto vlastnosti doceněny, a proto se při jejich stavbě používá tradičních žárovzdorných staviv. 

Před třemi roky byl vznesen na dodavatele tepelných zařízení, firmu TEPLOTECHNA PRŮMYSLOVÉ PECE OLOMOUC, požadavek na dodávku tunelové pece pro žíhání práškových pigmentů. Rozsah požadovaných pracovních teplot se pohyboval v rozmezí 650 až 1320 °C, přičemž byl kladen mimořádný důraz na schopnost agregátu co nejrychleji přejít z jedné teploty na druhou. Tento požadavek plynul z nutnosti pružně reagovat na poptávku po malých šaržích různých druhů pigmentů. 

Před řešiteli tak stál úkol skloubit protichůdné vlastnosti, jako je rychlost změny teploty v peci, proti tepelné setrvačnosti běžně používaných materiálů. Také odolnost běžných materiálů vůči těmto změnám byla nevyhovující. Kromě toho byla srovnatelná zařízení vždy vyzděna z materiálu s minimální pórovitostí kvůli chemické korozi způsobené vsázkou. 

Dodavatel nakonec dospěl k řešení tunelové pece s celovláknitou vyzdívkou. Velmi nízká hmotnost vyzdívky dovolila navrhnout subtilní plášť svařený z uzavřených profilů a celou pec rozdělit na šest dílů vyrobených a vyzděných mimo staveniště. Díly s proměnlivou tloušťkou vláknité vyzdívky o délce 5,60 m a hmotnosti do 2 t byly převezeny na místo a během jediného dne osazeny na dokončený základ s kolejí. I další části dodávky, například potrubní rozvody topného systému a vzduchotechniky, respektovaly tuto modulovost a byly dodány v předsmontovaném stavu. Díky tomu bylo možno do dvou měsíců od osazení dílů zahájit zkušební provoz na zcela dokončeném zařízení vybaveném pecními vozy a řídícím systémem.

strana č. 1
/1/2/3/4/5/6/7/

PROCON-CZECH,  s.r.o.,  Jižní 2140,  470 01 Česká Lípa,  Tel/Fax:  487823672,  E - mail: procon@clnet.cz